TÉRMINO EXCLUIDO (Forma simple) 40 PREGUNTAS RESUELTAS


Marque el término que no tenga relación con los demás.

1.           HÉTICO
A) Enclenque        B) enjuto    
C) Ético                D) alfeñique        
E) Pepitrílico 

SOLUCIÓN
Todos los términos significan delgado, excepto ético que significa moral.   
RPTA.: C

2.           OLER

A) tocar                B) oír
C) degustar          D) crear     
E) ver         

SOLUCIÓN
Todos los términos se refieren a los sentidos, excepto crear.   
RPTA.: D

3.           ÁFRICA

A) Nilo                  B) Pirineos  
C) Egipto              D) Sahara  
E) El Cairo    


SOLUCIÓN
Todos se encuentran en África, excepto los Pirineos que se hallan en Europa.     
RPTA.: B

4.           GENTIL

A) pagano             B) hereje    
C) amable             D) politeísta
E) heresiarca         

SOLUCIÓN
Todos se refieren a politeísta, excepto amable (cortés).    
RPTA.: C

5.           PAKISTÁN

A) Japón               B) Afganistán
C) China               D) Mongolia
E) Egipto      

SOLUCIÓN
Todos los países Asiáticos, excepto Egipto, que se encuentran en África.  
RPTA.: E

6.           NOSOCOMIO

A) médico             B) salud     
C) fármaco           D) docente 
E) quirófano  

SOLUCIÓN
Todos se vinculan al nosocomio (Hospital), excepto docente (profesor)   
RPTA.: D

7.           ESOTÉRICO

A) oculto              B) secreto  
C) exotérico          D) arcano   
E) misterioso         


SOLUCIÓN
Todos son sinónimos de misterioso, excepto exotérico que significa conocido.       
RPTA.: C

8.           PAUPÉRRIMO

A) telúrico             B) potentado
C) creso               D) adinerado
E) pudiente           

SOLUCIÓN
Todos se oponen a paupérrimo (muy pobre), excepto telúrico que significa sísmico.    
RPTA.: A

9.           PEDIATRA

A) ginecólogo       B) oncólogo         
C) neurólogo        D) urólogo  
E) penalista           

SOLUCIÓN
Todos son profesionales médicos, excepto el Penalista que es abogado.   
RPTA.: E

10.        CERVANTES

A) Góngora           B) Bécquer
C) Unamuno                  D) Carpentier
E) Manrique  

SOLUCIÓN
Todos son autores españoles, excepto Carpentier que es cubano.   
RPTA.: D

11.        EFÍMERO

A) Fugaz              B) Pasajero 
C) Temporal          D) Transitorio
E) Diuturno           


SOLUCIÓN
Todos son sinónimos de efímero, excepto diuturno que significa eterno.    
RPTA.: E

12.        QUÍMICA

A) Física               B) Zoología 
C) Biología            D) Botánica
E) Sociología 

SOLUCIÓN
Todas son ciencias naturales excepto la Sociología que es una ciencia social.   
RPTA.: E

13.        TÁRTARO

A) Averno             B) Orco      
C) Báratro             D) Huerco  
E) Abisal       

SOLUCIÓN
Todos son sinónimos de infierno, excepto abisal que significa abismo.
RPTA.: E

14.        VALLEJO

A) Eguren             B) Neruda  
C) Valdelomar       D) Chocano 
E) Sologuren         

SOLUCIÓN
Todos son Poetas peruanos, excepto Neruda quien es chileno.   
RPTA.: B

15.        PRECIPUO

A) Trivial               B) Banal     
C) Venal               D) Fútil      
E) Baladí      


SOLUCIÓN
Todos son antónimos de precipuo (importante), excepto venal que significa sobornable.    
RPTA.: C

16.        VEGETAL

A) Vicuña              B) Cuadrúpedo
C) Mamífero                   D) cetáceo 
E) Ave        

SOLUCIÓN
Todos indican la idea de género, excepto vicuña que indica un animal especifico.    
RPTA.: A

17.        MAR

A) Océano            B) Lago      
C) Río                             D) Continente
E) Riachuelo          

SOLUCIÓN
Todos indican porciones de agua, excepto Continente que es terrestre.   
RPTA.: D

18.        ELEGÍA

A)  EPÍSTOLA        B) Oda       
C) Epigrama         D) Epopeya
E)  Epitalamio        

SOLUCIÓN
Todos pertenecen al género lírico, excepto epopeya que pertenece al género épico.     
RPTA.: D

19.        OTEAR

A) Orlar                B) Divisar   
C) Columbrar        D) Observar
E) Atisbar     

SOLUCIÓN
Todos son sinónimos de otear (ver), excepto orlar que significa adornar.    
RPTA.: A

20.        NILO

A) Támesis            B) Sena      
C) Etna                 D) Orinoco
E) Amazonas

SOLUCIÓN
Todos son Ríos, excepto el Etna que es un volcán.    
RPTA.: C

21.        AQUILES

A) Menelao           B) Héctor    
C) Patroclo            D) Ayax      
E) Agamenón         

SOLUCIÓN
Todos son personajes griegos, excepto Héctor quien es troyano.    
RPTA.: B

22.        ORQUÍDEA

A) Tulipán             B) Girasol   
C) Violeta             D) Camelia
E) Oropéndola       

SOLUCIÓN
Todos son flores, excepto oropéndola que es un ave.   
RPTA.: E

23.        OSEZNO

A) Pichón              B) Gazapo  
C) Jabato              D) Lobezno
E) Gorrión    

SOLUCIÓN
Todas son crías de animales, excepto gorrión.
    RPTA.: E

24.        CARTA

A) Oficio               B) Esquela 
C) Comunicación  D) Solicitud
E) Memorándum    

SOLUCIÓN
Todos son documentos específicos, excepto comunicación que es un concepto general.    
RPTA.: C

25.        ALCOBA

A) Cama               B) Sábana  
C) Almohada        D) Cuarto   
E) Colcha     

SOLUCIÓN
Todos se vinculan a alcoba (dormitorio) excepto cuarto que es muy genérico.     
RPTA.: D

IV.     TÉRMINO EXCLUIDO
          (Forma compuesta)

26.        CARRIL

A) Senda              B) Vía
C) Camino            D) Derrotero        
E) Aforismo

SOLUCIÓN
Todas son sinónimos de carril (camino), excepto aforismo (refrán).   
RPTA.: E

27.        HOLANDA

A) Bélgica             B) Suecia   
C) Polonia             D) Italia
E) Viena     


SOLUCIÓN
Todos son países europeos, excepto Viena que es una capital.
   
RPTA.: E

28.        ONCÓLOGO

A) Podólogo          B) Neurólogo
C) Patólogo           D) Enólogo
E) Cardiólogo         

SOLUCIÓN
Todos son especialistas médicos, excepto enólogo que estudia los vinos.    
RPTA.: D

29.        OBSERVAR

A) Atisbar             B) Atizar       
C) Otear               D) Mirar
E) Avizorar  

SOLUCIÓN
Todos se refieren a ver o mirar, excepto atizar (encolerizar)
RPTA.: B

30.        ODIO

A) Cólera              B) Ira
C) Encono            D) Ojeriza
E) Encomio 

SOLUCIÓN
Todos se refieren a odio, excepto encomio que significa alabanza.   
RPTA.: C

31.        UNAMUNO

A) Balzac             
B) Goethe  
C) Víctor Hugo      
D) Shakespeare
E) Heringway

SOLUCIÓN
Todos son autores europeos, excepto Heringway que es estadounidense.
    RPTA.: E

32.        AQUÍ

A) Acaso               B) Allí
C) Aquende          D) Allá
E) Acullá      

SOLUCIÓN
Todos son adverbios de lugar, excepto Acaso que es de duda.
   
RPTA.: A

33.        SÁTRAPA

A) Dictador           B) Tirano
C) Autócrata                  D) Plutócrata
E) Autárquico

SOLUCIÓN
Todos se refieren a dictador, excepto plutócrata (gobierno de los adinerados).    
RPTA.: D

34.        LÚGUBRE

A) Luminoso         B) Tétrico
C) Lóbrego           D) Umbroso
E) Oscuro

SOLUCIÓN
Todos se refieren a lúgubre u oscuro, excepto luminoso (luz).     
RPTA.: A

35.        BISTURÍ

A) Lezna               B) Martillo
C) Garlopa            D) Quirófano
E) Cincel    


SOLUCIÓN
Todos son instrumentos, excepto quirófano (Sala de operaciones)    
RPTA.: D

36.        SÍMIL

A) Metáfora          B) Parábola
C) Oposición                  D) Alegoría 
E) Comparación   

SOLUCIÓN
Todos se vinculan a la idea de comparar, excepto oposición.   
RPTA.: C

37.        PRÓLOGO

A) Introito             B) Génesis 
C) Apocalipsis       D) Exordio
E) Obertura

SOLUCIÓN
Todos se vinculan a la idea de inicio, excepto Apocalipsis (final de la Biblia)   
RPTA.: C

38.        TULIPÁN

A) Magnolia          B) Orquídea
C) Camelia           D) Violeta
E) Olmo      

SOLUCIÓN
Todas son flores, excepto Olmo, que es un tipo de árbol.   
RPTA.: E

39.        SIERPE

A) Alazán             B) Víbora
C) Serpiente         D) Áspid
E)  Crótalo

SOLUCIÓN
Todos se refieren a serpiente, excepto Alazán, que es caballo. 
    RPTA.: A

40.        NUTRIR

A) Alimentar                  B) Ingerir
C) Ayunar             D) Digerir
E) Comer    

SOLUCIÓN
Todas se vinculan a alimentarse, excepto ayunar (dejar de comer)
   
RPTA.: C